Fashionista là gì? Khái niệm phổ biến về thời trang

Khái niệm thời trang - Ảnh 14

Bạn yêu thích thời trang luôn tìm kiếm những bộ sưu tập mới không ít lần thấy Fashionista nhưng không biết nó có ý nghĩa và ám điều gì. Đây vốn là những thuật ngữ được sử dụng phổ biến thế nhưng nhiều người lại chưa hiểu về chúng một cách chính xác nhất. Ngoài…