Thẻ ghi lưu trữ: kiểu đầm buổi tối dự tiệc sang trọng