Thiết kế trang phục: Giáo trình, hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1

Thiết kế trang phục: Giáo trình, hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1

Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận, nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách. Nếu được, mong bạn hãy mua SÁCH GỐC để ủng hộ tác giả & nhà xuất bản. Xem sách tại đây: Thiết kế trang phục: Giáo trình, hệ…