Chăm sóc khách hàng

Nhằm mang lại lợi ích của khách hàng, chúng tôi ban hành những chính sách hướng đến người dùng, tạo sự gắn kết cũng như mức độ uy tín của Festival đến với khách hàng.

Phản hồi sản phẩm:

  1. Nếu bạn hài lòng với các sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ, xin vui lòng để lại phản hồi tích cực của bạn và 5 sao.
  2. Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm của chúng tôi, xin liên hệ với chúng tôi trước khi để lại phản hồi tiêu cực.
  3. Chúng tôi đảm bảo 100% sẽ xử lý bất kỳ mọi vấn đề của bạn và làm cho bạn hài lòng.

Dịch vụ:

  1. Chúng tôi quan tâm đến khách hàng của chúng tôi và sẽ luôn luôn cố gắng phát triển theo hành vi, sở thích khách hàng. Chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập kinh doanh lâu dài với bạn.
  2. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng mail hoặc tin nhắn trước khi để lại bất kỳ phản hồi tiêu cực hoặc các vấn đề tranh cãi về chất lượng dịch vụ.
  3. Xin vui lòng cho chúng tôi cơ hội để giải quyết bất kỳ vấn đề.