Cửa hàng

  • Địa chỉ: 46 Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Quận 9, TPHCM
  • Hotline: 0933215962
  • Mail: hotro.festival@gmail.com
  • Website: https://www.festival.com.vn
  • Thời gian làm việc: 08:00 – 21:00 mỗi ngày.

Form liên hệ