Người thấp bé mặc gì cho đẹp hack dáng tăng chiều cao?

Bạn không cần lo người thấp nhỏ mặc gì cho đẹp nữa rồi...

Làm thế nào để phụ nữ có vóc người nhỏ nhắn trông cao ráo hơn? Nếu chưa biết người thấp bé mặc gì cho đẹp thì hãy học ngay những mẹo sau giúp bạn hack dáng dễ dàng. Mỗi người phụ nữ nhỏ nhắn có lẽ phải trông chờ nhiều vào những đôi giày cao…