Thẻ ghi lưu trữ: màu trắng có nên mặc vào ngày tết không